ปั้นจั่น (Cranes of Derricks)

Posted: กรกฎาคม 24, 2012 in Uncategorized

ปั้นจั่น (Cranes of Derricks)

ปั้นจั่น (Cranes of Derricks) หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกสิ่งของหรือวัสดุขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปั้นจั่นจัดเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด (Limited Ared Equipment) กล่าวคือ เป็นเครื่องจักอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด ด้วยข้อจำกัดของโครงสร้างและการติดตั้งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุไปในแนวทางเดินของปั้นจั่นเท่านั้น

ปั้นจั่นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุมีหลายประเภท อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งปั้นจั่นได้โดยใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ

  1. ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน การใช้งานจะถูกจำกัดตามระยะที่ขาตั้งหรือล้อเลื่อนจะเคลื่อนที่ไปได้ หรือแขนของปั้นจั่นที่ติดบนหอสูงจะยาวไปถึง ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่มีการนำมาใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และการก่อสร้างตึกสูง
  2. ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง หรือกล่าวได้ว่าติดตั้งอยู่บนยานพาหนะต่างๆ เช่น รถบรรทุก หรือรถตีนตะขาบ เป็นต้น ปั้นจั่นแบบนี้จึงสามารถเคลื่อนที่ไปทำงานในบริเวณต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

ถึงแม้ว่าจะแบ่งปั้นจั่นได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ แต่ละประเภทยังแบ่งย่อยได้อีกมากมาย อย่างไรก็ตามในการเคลื่อนย้ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่ และที่นิยมใช้กันมาก คือ ปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะหรือปั้นจั่นสะพาน (Overhead Cranes or Bridge Cranes) และปั้นจั่นแบบขาสูง (Gantry Cranes)

ปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ มีลักษณะเป็นปั้นจั่นที่มีสะพานที่เคลื่อนที่ได้อยู่เหนือศีรษะบนโครงสร้างต่างๆ เช่น รางบนผนังหรือกำแพง และติดตั้งเครื่องชักรอก (Hoist) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวสะพานของปั้นจั่น

ปั้นจั่นแบบขาสูง มีลักษณะคล้ายกับปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ สะพายนของปั้นจั่นแบบนี้จะวางอยู่บนโครงสร้างค้ำยันหรือขาของปั้นจั่นเอง โดยขาของปั้นจั่นนี้จะวางอยู่บนรางบนพื้น จึงทำให้ปั้นจั่นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวราง

โดยทั่วไปแล้วปั้นจั่นมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ดังนี้ คือ

ต้นกำลังและที่รองรับ โดนต้นกำลังจำทำหน้าที่ส่งกำลังเพื่อขับเคลื่อนเครื่องชักรอกหรือดรัม เพื่อให้ปั้นจั่นสามารถเคลื่อนที่ได้ เครื่องต้นกำลังที่สำคัญ คือ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ สำหรับที่รองรับจะเป็นส่วนโครงสร้างที่ติดตั้งเครื่องชักรอกและอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่ เช่น ดรัม รวมทั้งต้นกำลังด้วย ที่รองรับที่สำคัญ เช่น ขาหรือเสา สะพานหรือคาน แขนหรือบูม (Boom) รวมทั้งรางเลื่อน ในกรณีที่เป็นปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ ส่วนที่รองรับนี้หมายรวมถึงรถบรรทุกและรถตีนตะขาบด้วย

ส่วนเครื่องชักรอก มีหน้าที่ในการดึงหรือยกวัสดุ ประกอบด้วย รอกหรือดรัม โดยมีโซ่หรือลวดสลิง ยึดและม้วนพับอยู่ โดยที่ปลายข้างหนึ่งจะยึดกับตะขอ เพื่อทำหน้าที่ในการยกวัสดุที่จะทำการเคลื่อนย้าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s